For English click here

 Όροι και Προϋποθέσεις

 

  1. Όροι Χρηστών

Αυτοί οι όροι ισχύουν για την ιστοσελίδα του Aegis Rock & Metal Magazine. Η χρήση της ιστοσελίδας εξαρτάται από την αποδοχή των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων. Εκτός αν διευκρινιστεί διαφορετικά, ως αποδοχή αυτών των όρων θα θεωρηθεί η χρήση ή η εγγραφή σας στην ιστοσελίδα. Η χρήση των προϊόντων/ιστοσελίδας μας υποδεικνύει αποδοχή των Όρων.

 

  1. Χρήση της Ιστοσελίδας:

Αυτή η σελίδα έχει σχεδιαστεί για τη δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση και δεν πρέπει να τη χρησιμοποιείτε αλλιώς χωρίς την έγκρισή μας. Εκτός από τις έννομες περιπτώσεις, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε, αναπαράγετε, μεταφράζετε, δημοσιοποιείτε, ή πωλείτε αυτή τη σελίδα ή υλικό και πληροφορίες που αυτή περιέχει, ή τη δομή, και το γενικό σχεδιασμό της χωρίς την έγκρισή μας.

Είμαστε είτε οι ιδιοκτήτες ή οι αδειούχοι της πνευματικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας και του υλικού που δημοσιεύετε σε αυτήν. Αυτά τα έργα προστατεύονται από νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας και συμβάσεις ανά τον κόσμο. Όλα τα δικαιώματα κρατούνται από εμάς.

Είστε υπεύθυνοι για να κάνετε τις ανάλογες διαδικασίες ώστε να έχετε πρόσβαση στη σελίδα μας (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενημερωμένου λογισμικού anti-virus). Είστε επίσης υπεύθυνοι να βεβαιώσετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στη σελίδα μας από τη δική σας διαδικτυακή σύνδεση είναι ενήμερα για αυτούς τους Όρους Χρήσης, και συμμορφώνονται σε αυτούς.  

 

  1. Διαθεσιμότητα αυτής της Ιστοσελίδας:

Θα προσπαθήσουμε να είναι η ιστοσελίδα αυτή διαθέσιμη 24 ώρες τη μέρα χωρίς διακοπή. Εντούτοις, διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε τη διαθεσιμότ ητα της ανά πάσα στιγμή, ή να περιορίσουμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα μέρη της ή σε όλη την ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση.

 

  1. Εγκυρότητα πληροφοριών:

Η ιστοσελίδα μας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης. Σκοπός μας είναι να μην τις κάνουμε παραπλανητικές, όμως δεν μπορούμε να αντιπροσωπεύσουμε ότι οι πληροφορίες που είναι προσβάσιμες πάνω ή μέσα σε αυτές είναι ακριβείς, μη παραπλανητικές, πλήρεις ή ενημερωμένες. Τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και οποιαδήποτε από τα προϊόντα μας δεν είναι συμβουλευτικά και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως βάσεις για την λήψη ή μη λήψη αποφάσεων ή δράσεων.

 

  1. Προστασία δεδομένων:

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που κρατάμε για σας για να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς και για να σας ενημερώσουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, νομικές εξελίξεις και γεγονότα που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς, παρακαλούμε να στείλετε email στο aegismedia.cy@gmail.com.

Είμαστε

 

6. Συμμορφωνόμαστε με τους κυπριακούς νόμους για Προστασία Δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα, με τη γραπτή σας αίτηση, για ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατάμε για σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και να φυλάξουμε πληροφορίες για σας περιέχονται στη Δήλωση Απορρήτου. Η Δήλωση Απορρήτου συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς τους Όρους Χρηστών.

 

  1. Διαφήμιση από τρίτους, ιστοσελίδες και σύνδεσμοι:

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει σύνδεσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες. Το Aegis δεν είναι υπεύθυνο για οποιοδήποτε περιεχόμενο οποιουδήποτε σύνδεσμου ή οποιασδήποτε συνδεόμενης ιστοσελίδας. Η προσθήκη κάποιου σύνδεσμου στην ιστοσελίδα δεν προϋποθέτει την έγκρισή μας, και αν αποφασίσετε να εισέλθετε σε συνδεόμενες άλλες ιστοσελίδες, το κάνετε με δικό σας ρίσκο. Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει διαφημίσεις που τοποθετούνται από τρίτους. Αυτοί οι τρίτοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των διαφημίσεων και για τη διαβεβαίωση της συμμόρφωσης αυτού με όλες τις σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς. Δεν δεχόμαστε καμιά ευθύνη για περιεχόμενο διαφήμισης από τρίτους.

 

  1. Η συμβολή/συμμετοχή σας:

Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε σε σχέση με, ή που αποτελεί μέρος, αυτής της ιστοσελίδας, ή πληροφορία που παρέχετε που είναι δημοσιευμένη σεκάποιο από το έντυπο μας υλικό θα είναι, στον βαθμό γνώσης σας, αληθινή και ακριβής και δεν θα παραβιάζει κανένα άλλο δικαίωμα, είτε εγγεγραμμένο ή όχι, οποιασδήποτε φύσης και οποιουδήποτε ατόμου, ή θα είναι προσβλητικό, συκοφαντικό, λασπολογικό, ή βλάσφημο και συμφωνείτε να μας ασφαλίσετε ενάντια σε όλες τις απαιτήσεις, διαδικασίες, ζημιές, ευθύνες και κόστος, συμπεριλαμβανομένου νομικού κόστους που θα προκύψει από την παραβίαση αυτού του όρου.

Με την υποβολή μιας συμμετοχής σας σε εμάς μας παρέχετε μια μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, συνεχή, παγκόσμια άδεια να αντιγράψουμε, χρησιμοποιήσουμε, αναπαράγουμε, να μοιράσουμε, να παρουσιάσουμε, να δημοσιεύσουμε, να προσαρμόσουμε, να ετοιμάσουμε παράγωγα έργα και/ή να διορθώσουμε οποιαδήποτε συμμετοχή σε οποιαδήποτε μορφή. Αυτή η άδεια θα πρέπει να εμπεριέχει και το δικαίωμα για οποιοδήποτε χρήστη της ιστοσελίδας να έχει πρόσβασει και να χρησιμοποιήσει την συμμετοχή.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να κάνουμε προσθήκες ή διαγραφές, να διορθώσουμε, αποκόψουμε ή να ρυθμίσουμε ολόκληρη ή μέρος της συμμετοχής πριν την δημοσίευση της. Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύσουμε μια συμμετοχή εξ’ολοκλήρου ή μέρος της ή να αφαιρέσουμε μια συμμετοχή ή ένα μέρος της.

 

 

  1. Περιορισμός ευθύνης:

Στον μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό που καθορίζεται από τον νόμο, εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε εσάς ή σε κάποιον τρίτο για χάσιμο ή ζημιά που προκύπτει από τη χρήση, ή την μη δυνατότητα χρήσης, της ισροσελίδας μας ή του έντυπου υλικού μας, ή από τη χρήση ή εξάρτηση από περιεχόμενο που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας ή στο έντυπο περιοδικό μας, συμπεριλαμβανομένων και συμμετοχών από τρίτα άτομα.

Αν είστε επιχείρηση, παρακαλούμε σημειώστε ότι συγκεκριμένα, δεν θα είμαστε υπόλογοι για ζημιά στα κέρδη, πωλήσεις, επιχειρήσεις, ούτε για διακοπή εργασιών, ούτε για χάσιμο αναμενόμενων οικονομιών, ούτε για χάσιμο επαγγελματικών ευκαιριών, καλής θελήσεως ή φήμης, ούτε για κάποια έμμεση ή συμπτωματική ζημιά ή χάσιμο.

Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν αποκλείει ή μειώνει την ευθύνη μας για θάνατο ή τραυματισμό που προκαλείται από δική μας αμέλεια, ούτε για απάτη ή δόλια παραπλάνηση, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί διά νόμου.

 

 

  1. Γενικοί κανόνες:

Αυτές οι συνθήκες και όροι του συμβολαίου κυβερνόνται σε συνάρτηση με τους Νόμους της Κύπρου και τα μέλη διά του παρόντος υποτάσσονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

 

  1. Παράπονα:

Αν πιστεύετε ότι η πνευματική σας ιδιοκτησία ή κάποιο άλλο δικαίωμά σας έχει παραβιαστεί από αυτή την ιστοσελίδα ή από έντυπη μας διαφήμιση, γεγονότα ή προϊόντα που προσφέρονται από το Aegis, ή αν δεν είστε ικανοποιημένοι με κάποιο μέρος της υπηρεσίας μας, σε αρχικό στάδιο παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο aegismedia.cy@gmail.com

 

TERMS AND CONDITIONS

 

 1. User Terms

These User Terms apply to Aegis Magazine website. Use of this website is conditional upon you accepting the following terms and conditions. Unless otherwise specified, your acceptance of this User Agreement shall be indicated by your use of and/or registration with our. By using any of our products including this website you are deemed to have accepted these User Terms.

 

2. Use of this Website

This website is designed for your personal, non-commercial use and you must not use it in any other way without our consent. Except as permitted under applicable law, you must not use, copy, translate, publish, licence or sell this website or any materials or information within it, or the structure and overall style of this website without our consent.

We are either the owner or the licensee of the intellectual property rights in the website and the Material published on it. Those works are protected by copyright laws and treaties around the world. All such rights are reserved.

You are responsible for making all arrangements necessary for you to have access to our site (including taking necessary steps to ensure you use up to date anti-virus software). You are also responsible for ensuring that all persons who access the website through your internet connection are aware of these User Terms, and that they comply with them.

 

3. Availability of this Website

We will endeavour to ensure that this website is available 24 hours per day without any interruptions. However, we reserve the right to make this website unavailable at any time or to restrict access to parts or all of it without notice.

 

4. Accuracy of information

Our site is general information service. We will endeavour not to make them misleading, but we cannot represent that the information accessible on them or within them is accurate, not-misleading, complete or up to date.

The contents of this website and any of our products do not constitute advice and should not be relied on in taking, or refraining from taking, any decision or action.

 

5. Data Protection

We may use personal information which we hold about you to provide our products and services to you and to inform you about our products and services, legal developments and events which we believe may be of interest to you. If you do not wish to receive information from us, please email aegismedia.cy@gmail.com.

We comply with all Data Protection laws in Cyprus. You have the right, by written request, to a copy of any personal data that we hold about you.

More information about how we may use and keep information about you is contained within our Privacy Policy. The Privacy Policy is incorporated into these User terms.

 

6. Third Party Advertising, Sites and Links

This website may contain links to third party websites. Aegis is not responsible for any content of any linked site or any link contained in a linked site. The inclusion of any link on the website does not imply endorsement us, and if you decide to access linked third party websites, you do so at your own risk.

This website may contain advertising submitted by third parties. Such third parties are solely responsible for the content of such advertising and for ensuring that it complies with all relevant legislation and regulations. We do not accept any responsibility for the content of any third party advertising.

 

7. Your contributions

You agree that any information that you provide in connection with, or which forms part of, this website, or information you provide that is published in any of our print publications will be, as far as you are aware, true and accurate and will not infringe any copyright or trade mark, or any right of privacy, publicity or personality or any other right, whether registered or unregistered, of any other nature or any person, or be obscene or libelous or blasphemous or defamatory and you agree to indemnify us against all claims, proceedings, damages, liabilities and costs, including legal costs arising out of your breach of this term.

In submitting a contribution to us, you grant us a non-exclusive, transferable, perpetual, royalty-free, worldwide license to copy, use, reproduce, distribute, display, publish, adapt, prepare derivate works of and/or amend any contribution in any format. This license shall include the right for any user of the website to access and use the contribution.

We reserve the right, at our sole discretion, to make additions or deletions to, to edit, crop or arrange any contributions prior to publication. We also reserve the right not to publish a contribution in whole or in part or to remove a contribution in whole or in part.

 

8. Limitation of Liability

To the maximum extent permitted by law, we, and our respective agents and representatives shall have no liability whatsoever to you or any third party for any loss or damage, whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, or otherwise, even if foreseeable, arising under or in connection with your use of, or inability to use, our website or any of our printed publications; or use of or reliance on any content displayed on our website or in any of our printed publications, including your or a third party’s contribution(s).

If you are a business, please note that in particular, we will not be liable for loss of profits, sales, business, or revenue; business interruption; loss of anticipated savings; loss of business opportunity, goodwill or reputation; or any indirect or consequential loss or damage.

Nothing in these Terms and Conditions excludes or limits our liability for death or personal injury caused by our negligence; fraud or fraudulent misrepresentation; or any other liability that cannot be limited or excluded by law.

 

9. General notes

These conditions and all other express terms of the contract shall be governed and construed in accordance with the Laws of Cyprus and the parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of the Cypriot Courts.

We reserve the right to amend these Terms and Conditions.

 

10. Complaints

If you believe that your intellectual property or other rights are being infringed by this website or any of the publications, events or products offered by Aegis, or if you are dissatisfied with any aspect of our service, in the first instance please contact aegismedia.cy@gmail.com.